Propositioner är förslag från regeringen till riksdagen om t ex en ny lag. De länkar till propositioner och skrivelser som publiceras i Rättsnätet hämtas från Riksdagens databaser så snart de finns tillgängliga elektroniskt. 

Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser, bearbetade av Notisum