Departementsserien (Ds) är en serie för publicering av promemorior och rapporter som arbetats fram inom Regeringskansliet.

Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser