Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets - f.d. Läkemedelsförmånsnämndens - författningssamling (TLVFS/LFNFS)

Författningssamlingen användes också av E-hälsomyndigheten.

Fr.o.m 1 juli 2015 publiceras TLVs och E-hälsomyndighetens författningar i HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.


 Gå till hemsidan

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets Länkar till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets dokumentsamlingar.
 Författningar   Avgöranden  
 
Klicka i listan för mer information