Klicka i listan för mer information
Arbetsförmedlingen/AMS

Arbetsförmedlingens författningssamling, AFFS (f.d. AMS författningssamling, AMSFS)

Arbetsförmedlingen ersätter fr.o.m. 1 januari 2008 Arbetsmarknadsverket d.v.s. Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna samt den del i Länsstyrelsen i Gotlands län som fullgjorde länsarbetsnämndernas uppgifter.

 Gå till hemsidan

Arbetsförmedlingen/AMS Länkar till Arbetsförmedlingen/AMS dokumentsamlingar.
 Författningar   Blanketter