Klicka i listan för mer information
Krisberedskapsmyndigheten

Krisberedskapsmyndighetens författningssamling (KBMFS).

Den 1 januari 2009 lades Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar ned och ersattes av nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 Gå till hemsidan

Krisberedskapsmyndighetens Länkar till Krisberedskapsmyndighetens dokumentsamlingar.
 Författningar