Krisberedskapsmyndigheten

Krisberedskapsmyndighetens författningssamling (KBMFS).

Den 1 januari 2009 lades Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar ned och ersattes av nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.


 Gå till hemsidan

Krisberedskapsmyndighetens Länkar till Krisberedskapsmyndighetens dokumentsamlingar.
 Författningar  
 
Klicka i listan för mer information