Statens folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstituts författningssamling (FHIFS)

Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet avvecklades och upphörde den 31 december 2013. De ersätts av nya Folkhälsomyndigheten.


 Gå till hemsidan

Statens folkhälsoinstituts Länkar till Statens folkhälsoinstituts dokumentsamlingar.
 Författningar  
 
Klicka i listan för mer information