Klicka i listan för mer information
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets författningssamling (TRMFS)
(f.d. Totalförsvarets pliktverks författningssamling (TPVFS)

Den 1 januari 2011 bytte Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten.

 Gå till hemsidan

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets Länkar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets dokumentsamlingar.
 Författningar