Klicka i listan för mer information
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Fr.o.m. den 1 juli 2015 publiceras följande myndigheters föreskrifter i
HSLF-FS (Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.):
E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten,
Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
Läkemedelsverket,
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd,
Rättsmedicinalverket,
Socialstyrelsen
och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 Gå till hemsidan

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.s Länkar till Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.s dokumentsamlingar.
 Författningar