Räddningsverket

Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS).

Den 1 januari 2009 lades Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ner och ersattes av nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.


 Gå till hemsidan

Räddningsverkets Länkar till Räddningsverkets dokumentsamlingar.
 Författningar  
 
Klicka i listan för mer information