Klicka i listan för mer information
Sprängämnesinspektionen

Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS).

Sprängämnesinspektionen är nedlagd och ersattes av Räddningsverket. Den 1 januari 2009 lades Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ner och ersattes av nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 Gå till hemsidan

Sprängämnesinspektionens Länkar till Sprängämnesinspektionens dokumentsamlingar.
 Författningar