Sprängämnesinspektionen

Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS).

Sprängämnesinspektionen är nedlagd och ersattes av Räddningsverket. Den 1 januari 2009 lades Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ner och ersattes av nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.


 Gå till hemsidan

Sprängämnesinspektionens Länkar till Sprängämnesinspektionens dokumentsamlingar.
 Författningar  
 
Klicka i listan för mer information