Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (HVMFS).

Den 1 juli 2011 upphörde Fiskeriverket och ersattes av nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV.


 Gå till hemsidan

Havs- och vattenmyndighetens Länkar till Havs- och vattenmyndighetens dokumentsamlingar.
 Författningar   Blanketter
 
Klicka i listan för mer information