Klicka i listan för mer information
Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling (MTFS).

Den 1 april 2009 upphörde Glesbygdsverket, Nutek och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och ersattes av de nya myndigheterna Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (’’Tillväxtanalys’’).

 Gå till hemsidan

Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser)s Länkar till Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser)s dokumentsamlingar.
 Författningar