Klicka i listan för mer information
Transportstyrelsen

Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Författningssamlingen används också av Luftfartsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Den 1 januari 2009 upphörde Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen och ersattes av nya myndigheten Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar också över vissa uppgifter från Sjöfartsverket och Vägverket.

 Gå till hemsidan

Transportstyrelsens Länkar till Transportstyrelsens dokumentsamlingar.
 Författningar   Avgöranden