Klicka i listan för mer information
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS).

Författningssamlingen används också av Riksvärderingsnämnden

Den 1 januari 2009 upphörde Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar och ersattes av nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 Gå till hemsidan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Länkar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps dokumentsamlingar.
 Författningar