Polismyndigheten

Polismyndighetens författningssamling (PMFS) Författningssamlingen används också av Säkerhetspolisen.

(f.d. Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS)


 Gå till hemsidan

Polismyndighetens Länkar till Polismyndighetens dokumentsamlingar.
 Författningar   Blanketter
 
Klicka i listan för mer information