Klicka i listan för mer information
Statens kulturråd

Statens kulturråds författningssamling (KRFS)

Författningssamlingen används också av Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, Moderna museet, Styrelsen för Sveriges författarfond och Myndigheten för tillgängliga medier

 Gå till hemsidan

Statens kulturråds Länkar till Statens kulturråds dokumentsamlingar.
 Författningar