Högskoleverket

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS)

Högskoleverket lades ner 2013-01-01. Istället bildades två nya myndigheter: Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet.


 Gå till hemsidan

Högskoleverkets Länkar till Högskoleverkets dokumentsamlingar.
 Författningar  
 
Klicka i listan för mer information