Fiskeriverket

Fiskeriverkets författningssamling (FIFS)

Den 1 juli 2011 lades Fiskeriverket ner och ersattes av nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV.


 Gå till hemsidan

Fiskeriverkets Länkar till Fiskeriverkets dokumentsamlingar.
 Författningar  
 
Klicka i listan för mer information