Rättsnätet

Rättsnätet är en abonnemangstjänst som förutom svensk lagstiftning och svenska rättsfall inkluderar förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. För att underlätta för användaren finns ett stort antal korsreferenser som kopplar samman informationen.

Abonnemangstjänstens olika ämnesfokus gör det enklare att hitta information: Arbetsmiljö, Energi, Ekonomi, Fastighet, Förvaltning, Hälsa, Marknad, Media, Miljö, Personal, Rättsväsende, Skola, Social, Säkerhet och Trafik. En abonnent kan skapa egna laglistor för att snabbare hitta ”sin” information och samtidigt erhålla automatisk bevakning av ändringar. Rättsnätet+ Miljö är en utökad tjänst för organisationer som arbetar med miljöledning och är eller siktar på att bli certifierade enligt någon standard.

Abonnemang på Rättsnätet kostar för en arbetsplats 4.900:- kr exkl moms per år. Rättsnätet+ Miljö kostar 7.900:- kr exkl moms per år. En anslutningsavgift på 860:- exkl moms tillkommer på första fakturan. Välj ”Abonnera nu” för att teckna abonnemang direkt och få lösenord per mail omgående. För att kostnadsfritt testa alla funktioner i Rättsnätet, välj istället ”Prova 14 dagar”.

Komplett lista på informationen i Rättsnätets abonnemangsdel:

Svensk Lagsamling (alla gällande och många upphävda lagar och förordningar)
- Propositioner i fulltext från 1993/94
- SOU och Ds från 1995 och framåt
- Förordningsmotiv från år 2000 och framåt
- Högsta Domstolens referat och notiser (NJA I) från 1981 och framåt
- HDs vägledande domar i protokollform innan publicering sker i NJA I
- Regeringsrättens/Högsta förvaltningsdomstolens referat och notiser från 1993 och framåt
- Rättsfall från Hovrätterna (RH) och Arbetsdomstolen (AD) från 1993 och framåt
- Migrationsöverdomstolens referat från 2006 och framåt
- Rättsfallslänkar till Mark- och miljööverdomstolen och Marknadsdomstolen från 2000 och framåt
- Europarättsliga förordningar och direktiv
- Länkar direkt från svenska lagar, förarbeten och rättsfall till Europarätten.

Funktioner som hjälper dig att hitta och bevaka lagar och myndighetsföreskrifter:
- Laglista med bevakning
- Fritextsökning i hela Rättsnätet
- Referensbibliotek. Unika hänvisningar som effektivt leder dig vidare
- Senaste SFS, Upphävda SFS och Ikraftträdanden - praktiska funktioner för att följa utgivningen av lagar och förordningar