Rättsnätet+ Kommun

Rättsnätet+ Kommun är en abonnemangstjänst som förutom svensk lagstiftning och svenska rättsfall inkluderar kommunförfattningar, förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. För att underlätta för användaren finns ett stort antal korsreferenser som kopplar samman informationen.

Rättsnätet+ Kommun ger alla kommunens anställda tillgång till systemet via automatisk inloggning från intranät eller IP-nummer. Via våra ämnesfokus får de olika förvaltningarna en bra överblick av aktuell och relevant lagstiftning. Inom miljö- och arbetsmiljöområden har vi lagt extra resurser på att kommentera nya och ändrade regler. Som användare i Rättsnätet+ Kommun får du tillgång till alla våra kommentarer.

I tjänsten ingår en utbyggd och flexibel laglistefunktion med flera nya funktioner 
jämfört med standardutgåvan av Rättsnätet.

För offert kontakta försäljning på 08-622 14 20 eller marknad@notisum.se.

Kommunala bolag omfattas inte av den speciella tjänsten Rättsnätet+ Kommun, men är välkomna att teckna separata abonnemang.