USB-Lagboken

Notisum AB har sedan 1996 publicerat Svensk Lagsamling, en lagbok via www.notisum.se. Att läsa lagar och att länka till lagar i Notisums lagbok på Internet är kostnadsfritt. Dagligen använder ca 15,000 besökare Svensk Lagsamling vars källa är offentliga databaser.

USB-Lagboken innehåller samtliga nu gällande lagar från 1686 till den månad då USB-Lagboken köptes. Detta medför att USB-Lagboken alltid är mer aktuell än årets tryckta lagbok. 

Varför en USB-Lagbok över huvud taget? Det är inte alltid Internet är tillgängligt. USB-Lagboken är alltid tillgänglig. Det går att söka efter lagar i kronologisk och alfabetisk ordning. Du kan också fritextsöka (gäller på PC) och kan då välja att visa träffarna i den aktuella lagen. I den aktuella utgåvan finns över tio års historik av den löpande utgivningen av SFS med, som PDF-filer. Bara den delen ersätter åtskilliga hyllmeter tryckt information. Har du iPad eller iPhone kan du göra lagboken läsbar på din mobila enhet. En särskild instruktion för detta medföljer. 

USB-lagboken har följande innehåll:

 • Alla gällande lagar och förordningar samt många äldre upphävda.
 • Kronologiskt och Alfabetiskt register.
 • SFS i PDF-format sedan mars 1998. 
 • Innehållsförteckning i längre lagar, för att snabbare nå rätt avsnitt
 • SFS-Guiden - register över alla SFS-ändringar i löpnummerordning.
 • Rättfallsreferenser i lagarna och länk till referat i fulltext på Rättsnätets Internettjänst.
 • Kronologiskt register med kortreferat på vägledande rättsfall från HD, RR, RH, AD, MDO, MÖD och MIG.
 • Fullständiga register över gällande EU-lagstiftning med länkar till dokumenten på Rättsnätets Internettjänst.
 • Referenser till EU-rätten i såväl lagar som fakta- och historikdelen.
 • Äldre lydelser på lagtexterna, hämtade från Rättsnätets publicering från 1996 och framåt.
 • Instruktion hur lagboken görs läsbar i en iPad eller iPhone

  I lagtexten under paragraferna finns det ändringshistorik samt rättsfallsreferenser med länkar till fulltext. Europarätten är integrerad med länkar till fulltext. Länkarna till rättsfall och Europrätten går till Rättsnätets Internettjänst och för att läsa de texterna behöver du vara tillfälligt uppkopplad mot Internet. Med USB-lagboken kan du med vår instruktion läsa in boken till din iPad eller iPhone och får då blixtsnabb tillgång till allt du behöver, direkt i din läsplatta eller telefon. Indirekt når du en halv miljon dokument.

  En USB-Lagbok kostar 1.850 kr inklusive moms och frakt inom Sverige. USB-lagboken kan köras på Windowsdatorer (XP och senare) göras läsbar på iPad och iPhone med hjälp av Notisums instruktioner. USB-lagboken kan även köras på Mac-datorer med en chm-läsare som Chmox.

  Klicka här för att beställa USB-Lagboken.