Länka till Lagboken

Lagar och förordningar är dynamiska dokument som ibland ändras och då förs ändringarna in i den elektroniska versionen av lagen/förordningen (konsoliderad författning). Om du vill ha en uppdaterad och aktuell version av en lag/förordning ska du länka enligt instruktionerna nedan. Användningen av lagbokens innehåll på detta sätt är helt fritt och du behöver inte meddela Notisum att en länkning har gjorts. Många myndigheter har valt att på detta sätt vara säkra på att göra regelverket lättillgängligt i rätt sammanhang, samtidigt som de kan vara säkra på att lagtexterna är uppdaterade och att länken aldrig ändras. Vi har haft samma länkadresser till enskilda lagar sedan 1996.

Exempel: En länk till Yrkestrafiklagen (2012:210).
Skriv länken så här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120210.htm

Filnamnet bygger på SFS-numret och är alltid åtta tecken långt. Det består av årtal och fyra tecken som normalt är löpnummer med nollor som utfyllnad upp till åtta tecken.

Det går också bra att länka direkt till enskilda kapitel och paragrafer i Rättsnätet. Man lägger då till ett "#", "K" och kapitelnummer samt "P" och paragrafnummer. Exempel i ovan nämnda lag:
Kapitel 5: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120210.HTM#K5
Kapitel 3, paragraf 3: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20120210.HTM#K3P3

Behöver du hjälp med att länka rätt? Maila Notisums kundtjänst: support@notisum.se.