Lagboken

Lagboken på www.notisum.se innehåller alla gällande svenska lagar och förordningar och en mängd andra rättsakter från svensk och europeisk rätt. Antalet dagliga besökare har ökat successivt sedan starten 1996 och är sannolikt den mest lästa lagboken i Sverige. Informationen uppdateras och bearbetas varje dag med bearbetad information från offentliga databaser.

Under varje dokument finns följande text:
Detta är ett utdrag ur databasen Rättsnätet. Mångfaldigande utan medgivande från Notisum AB är förbjudet enligt lag. Dokumentens officiella pappersutgåvor äger alltid företräde eftersom Rättsnätet baseras på material från offentliga databaser som kan innehålla felaktigheter.

Det är naturligtvis tillåtet att länka till lagar och förordningar (se instruktioner här). Det är tillåtet att skriva ut lagar (för t ex utbildningsändamål), men lagen kan komma att ändras efter utskriften och papperskopian blir då inaktuell. Det är bättre att länka till lagen eftersom den då alltid är uppdaterad. Det är inte tillåtet att utan Notisums tillstånd återpublicera informationen på webbplatser eller i tryckta publikationer eftersom databaserna både omfattas av upphovsrättsligt katalogskydd och innehåller bearbetningar av de ursprungliga författningskällorna. Kontakta gärna vår kundtjänst om du är tveksam.