Om Notisum

Notisum AB är ett svenskt informationsförlag som tillhandahåller produktfamiljen Rättsnätet på Internet. Lagbevakning är vår specialitet, med många kunder i segmentet miljö- och kvalitetscertifierade organisationer. Abonnemangsprodukterna är moderna Internettjänster med stor flexibilitet och ett oslagbart bevakat informationsinnehåll. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Notisum AB ägs av Karnov Group AB.

Sedan 1996 har Notisum fritt tillhandahållit en publik lagbok via Internet. Många myndigheter, kommuner och företag länkar direkt till lagarna/förordningarna i Rättsnätet eftersom de kan lita på att sidorna är uppdaterade och att länkarna är oförändrade. Lagarna/förordningarna har haft samma webbadresser sedan 1996.

Organisationsnummer 556516-2467, styrelsens säte är Göteborg. Notisum innehar utgivningsbevis för Rättsnätet med Magnus Svernlöv som ansvarig utgivare.