Årsstämma

För aktieägare i Notisum AB (publ)

Aktieägarna i Notisum AB (publ), org.nr 556516-2467 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2016.

Se fullständig kallelse samt, för aktieägare som avser närvara genom ombud, fullmaktsformulär.

Årsredovisning för 2015 med revisionsberättelse finns tillgänglig för nedladdning här.

Nyheter