Karnov Group förvärvar Notisum AB

Vi är mycket glada över att kunna meddela att Karnov Group (”Karnov”) per den 31 mars 2016 ingått ett avtal om förvärv av Notisum AB (”Notisum”), den ledande svenska leverantören av regelverk inom miljö, hälsa och säkerhet (”EHS”).

Förvärvet av Notisum är ett viktigt steg i utvecklingen att göra Karnov till en av de ledande juridiska informationsleverantörerna i Sverige. Karnov och Notisum kommer med sina kompletterande styrkor tillsammans kunna leverera omfattande lösningar för efterlevnad av regelverk inom EHS vilket ger advokatbyråer, bolag och offentlig sektor möjlighet att hålla sig uppdaterade med de senaste lagändringarna för att lättare kunna hantera komplexa regulatoriska krav.

Förvärvet stärker Karnovs befintliga erbjudande inom EHS området och möjliggör för oss att leverera ett mer komplett och omfattande innehåll till våra kunder genom Karnovs välkända online-plattform, samt att det ger oss möjligheter att förse våra kunder med arbetsverktyg som är effektiva och innehåller mer beslutsstöd.Karnov kommer också att se till att Notisum får tillgång till nya segment och marknader, till exempel i Danmark. I framtiden kommer vi att erbjuda tjänster till en bredare kundbas, vilka kan komma kunna erhålla båda bolagens produktportföljer.

Integrationsarbetet mellan de två företagen kommer att påbörjas under 2016 och avslutas under 2017. En plan för integrationen är framtagen och vi siktar mot att göra övergången till ett bolag så smidig som möjligt. Vi ser fram emot att snart kunna presentera ett utökat sortiment som ännu bättre möter våra kunders behov.

Notisum kommer fortsatt fokusera på att utveckla sina kunder och marknader med nuvarande ledning och medarbetare. Initialt förväntar vi oss möjliga synergier genom ny försäljning till endera partens befintliga kunder. Vi kommer att i ett senare skede fullt integrera Notisums produkter och plattform in i Karnov och i vår online plattform.

”Förvärvet stärker både Karnov och Notisum för framtiden och vi får en bredare kundbas som till slut kommer att ha tillgång till båda företagens produktportföljer”, säger Flemming Breinholt, VD för Karnov Group.

”Genom att kraftsamla med Karnov kan vi säkra våra nuvarande kunders tillgång till den mest omfattande juridiska informationen för den svenska och danska marknaden, samtidigt integrerar vi våra lösningar och arbetsverktyg för regulatorisk efterlevnad till Karnovs plattform och når nya kundgrupper.” säger Magnus Svernlöv, styrelseordförande i Notisum.

För mer information, kontakta
Flemming Breinholt VD, Karnov Group
Telefon: +45 403 22 332
E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com

Magnus Svernlöv
Styrelseordförande, Notisum
Telefon: 070 735 75 34
E-post: magnus.svernlov@notisum.se

Nyheter